Vad är Benchmarking ?

Benchmarking innebär att jämföra sitt eget företags verksamhet mot andras.

Läs mer om benchmarking

Vad innebär benchmarking?

Syftet med benchmarking handlar om att förbättra ett företags verksamhet genom att jämföra sig med andra liknade företag. Med hjälp av benchmarking går det tydligt att visa och få information om hur företaget presterar mot sina konkurrenter.

Olika typer av benchmarking

Det finns flera olika typer av benchmarking. De tre vanligaste typerna är intern benchmarking, konkurrensinriktad benchmarking och funktionsinriktad benchmarking. Intern benchmarking innebär att jämföra olika enheter eller avdelningar inom företaget. Konkurrensinriktad benchmarking innebär att jämföra företagets prestation eller processer mot andra konkurrenter. Funktionsinriktat benchmarking är jämförelse mot en bransch eller industri.

Är du nystartad?
Kom igång med Fortnox

Enkel och automatiserad bokföring. Du som är nystartad får valfritt programpaket kostnadsfritt i ett halvår.

Har du ett annat system?
Byt till Fortnox redan idag

Att byta till Fortnox går både snabbt och enkelt. Vi hjälper dig att flytta över data från ditt nuvarande program.