Vad är Benchmarking?

Benchmarking innebär att jämföra sitt eget företags verksamhet mot andras.

Vad innebär benchmarking?

Syftet med benchmarking handlar om att förbättra ett företags verksamhet genom att jämföra sig med andra liknade företag. Med hjälp av benchmarking går det tydligt att visa och få information om hur företaget presterar mot sina konkurrenter .

Olika typer av benchmarking

Det finns flera olika typer av benchmarking. De tre vanligaste typerna är intern benchmarking, konkurrensinriktad benchmarking och funktionsinriktad benchmarking. Intern benchmarking innebär att jämföra olika enheter eller avdelningar inom företaget. Konkurrensinriktad benchmarking innebär att jämföra företagets prestation eller processer mot andra konkurrenter. Funktionsinriktat benchmarking är jämförelse mot en bransch eller industri.