Vad är Budget ?

Uppställning av prognos för framtida ekonomiska händelser

Läs mer om budget