Vad är Budget?

Uppställning av prognos för framtida ekonomiska händelser