Vad är EES-länder?

Genom ett handelsavtal ingår EES-länderna Norge, Island och Liechtenstein i EU:s inre marknad med, i princip, fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och människor över landsgränserna.

EES – Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 

Europeiska unionen, EU, är en ekonomisk och politisk organisation med många medlemsländer i Europa. Inom EU får varor, tjänster , kapital och människor röra sig fritt utan några tullgränser. EES-avtalet är ett handelsavtal mellan EU:s medlemsländer och medlemsstaterna i EFTA, European Free Trade Association, ett frihandelsområde som omfattar Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz. Schweiz är dock inte med i EES-avtalet. EES står för Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och inrättades 1994. På engelska benämns det EEA, European Economic Area.

EES-avtalet skapar fri rörlighet av varor, tjänster, kapital och människor mellan dess medlemsländer. Genom EES-avtalet har EFTA-länderna, med undantag för Schweiz, tillgång till EU:s inre marknad. Den inre marknaden syftar på EU:s medlemsländer och den gränsöverskridande marknad som finns där med fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och människor. Dessa fyra kallas ibland för de fyra friheterna. EES-avtalet är således en möjlighet för europeiska länder som inte är med i EU att ändå ingå i den inre marknaden. Länderna måste i sin tur bidra finansiellt till EU och införliva unionens rådande rättsakter för den inre marknaden. 

Avtalet omfattar också stöd för den inre marknaden, bland annat konsument- och miljöskydd, utbildning, turism, kultur samt forskning och utveckling. EES-avtalet omfattar dock inte en gemensam jordbruks- och fiskeripolitik, inte heller en gemensam handels-, utrikes- och säkerhetspolitik. EES-avtalet är därför ingen tullunion med en helt gränslös marknad.

Starta företag som utländsk medborgare

Vill du som utländsk medborgare starta företag i Sverige finns olika regler beroende på om du är EU-medborgare och medborgare i ett EES-land eller om du är medborgare i ett land utanför EU och EES. Är du nordisk medborgare eller kommer från ett land inom EU/EES kan du starta och driva företag under en viss tid utan ett giltigt uppehållstillstånd. Kommer du från ett land utanför EU/EES måste du ansöka om ett uppehållstillstånd innan du kan starta företag.Kom igång med Fortnox
Allt för ditt företag – på ett ställe

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?
Här är paketen som gör det enklare att driva företag.

Nyfiken på mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av nyheter, kunskap och inspiration.

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Fortnox Företagsguide
En kunskapsbank om företagande

För inspiration och kunskap till dig som står inför att starta nytt, eller vill ta ditt bolag till nästa nivå. Vi guidar dig genom företagets olika faser och utmaningar.