Vad är Följesedel?

Följesedel är det dokument som medföljer en levererad vara och innehåller uppgifter om varuslag och kvantitet.

En handling till en levererad vara

En följesedel är ett dokument som följer med en levererad vara. Följesedeln specificerar vad paketet innehåller för att köparen enkelt ska kunna stämma av paketets innehåll mot följesedeln vid leveransen. Stämmer inte innehållet i paketet med vad som står angivet på följesedeln bör man kontakta företaget för att betalningen ska bli rätt. Det kan handla om en vara som saknas, en vara som blivit felpackad eller en vara som restnoterats. I vissa fall kan man behöva visa följesedeln för att en garanti ska gälla. I andra fall, när man vet att man fått det man beställt och garanti eller liknande inte är aktuellt, har följesedeln ingen huvudsaklig betydelse ur ett bokföringsperspektiv. Följesedel kallas ibland för packsedel, leveranssedel eller packnota. En följesedel är inte en faktura.

Följesedelns innehåll

En följesedel kan se ut på många olika sätt. Mindre företag har ofta en enklare följesedel, medan större företag tenderar att inkludera mer information på sin. Uppgifter som kan vara bra att ha på en följesedel är till exempel vilket företag varan kommer ifrån samt namn och uppgifter på beställaren. Uppgifter om varorna i paketet ska också framgå, såsom antal och om någon vara har restnoterats. Ibland finns även uppgifter om varornas priser och betalningsuppgifter. Här är det dock viktigt att komma ihåg att följesedeln inte är lika med en faktura. Om följesedeln ska fungera som ett garantibevis är det bra att detta noteras tydligt.

Lär dig mer om att driva företag

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.