Vad är Lager?

Ett lager är osålda varor som köpts in och förvaras.

Vad ingår i ett lager?

Företagets storlek på lager beror mycket på vad företaget arbetar med. Exempelvis har ett tjänsteföretag vanligtvis ett litet lager medan ett företag som tillverkar varor kan ha ett stort lager. Ett lager innehåller osålda varor som köpts in och förvaras tills varorna säljs vidare.

Vad är lagervärdering?

Ett varulager är materiella tillgångar som är under tillverkning alternativt ska användas i produktionen av varor och tjänster. Ett varulager inventeras och värderas i slutet av ett äkenskapsår och kan värderas genom olika principer. Exempel på principer är lägsta värdets princip (LVP) och först in-först ut-principen (FIFO).

Smart lagerhantering med Fortnox Lager

Om du har ett lager är det viktigt att du har superkoll på alla artiklar - vilka som finns i lager, vart de finns och om de kan lovas kund. Med Fortnox Lager ser du enkelt till att ditt lager hålls uppdaterat i realtid, tack vare automatisk bokföring av lagervärdesförändringar.

Är du nystartad?
Kom igång med Fortnox

Enkel och automatiserad bokföring. Du som är nystartad får valfritt programpaket kostnadsfritt i ett halvår.

Har du ett annat system?
Byt till Fortnox redan idag

Att byta till Fortnox går både snabbt och enkelt. Vi hjälper dig att flytta över data från ditt nuvarande program.