Vad är Lager?

Inventory

Ett lager är osålda varor som köpts in och förvaras.

Relaterade ord

Produkt Varulager

Mer om Lager

Vad ingår i ett lager?

Företagets storlek på lager beror mycket på vad företaget arbetar med. Exempelvis har ett tjänsteföretag vanligtvis ett litet lager medan ett företag som tillverkar varor kan ha ett stort lager. Ett lager innehåller osålda varor som köpts in och förvaras tills varorna säljs vidare.

Vad är lagervärdering?

Ett varulager är materiella tillgångar som är under tillverkning alternativt ska användas i produktionen av varor och tjänster. Ett varulager inventeras och värderas i slutet av ett äkenskapsår och kan värderas genom olika principer. Exempel på principer är lägsta värdets princip (LVP) och först in-först ut-principen (FIFO).

Smart lagerhantering med Fortnox Lager

Om du har ett lager är det viktigt att du har superkoll på alla artiklar – vilka som finns i lager, vart de finns och om de kan lovas kund. Med Fortnox Lager ser du enkelt till att ditt lager hålls uppdaterat i realtid, tack vare automatisk bokföring av lagervärdesförändringar.

Behöver du hjälp med ditt företag?

Hitta en redovisningsbyrå nära dig
Illustration av livboj

Vad tyckte du om den här sidan?