Vad är Semestertillägg?

Semestertillägget ingår i semesterlönen enligt semesterlagen och är ett extra tillägg utöver grundlönen vid semesterledighet.

Sammalöneregeln vid fasta anställningar

För att räkna ut semestertillägget tillämpas antingen sammalöneregeln eller procentregeln och beror på vilken anställningsform du har. Den förstnämnda används när den anställde har en fast vecko- eller månadslön, och semestertillägget utgör då 0,43 % av månadslönen per semesterdag. Detta innebär att en anställd med 30 000 i månadslön kommer att få 129 kr (0,0043 x 30 000) extra i semesterlön per ledig dag. Om semestern totalt omfattar 30 dagar blir alltså det totala semestertillägget 3 870 kr (129 x 30), som alltså läggs till månadslönen. Det betyder att en månads semester ger dig 33 870 kr i total semesterlön.

Procentregeln vid rörlig eller oregelbunden lön

När du jobbar i varierande utsträckning, som vikarie eller timanställd, är det vanligare att man tillämpar procentregeln för att räkna ut hela semesterlönen. Semesterlönen utgör helt enkelt 12 % av hela den semestergrundande inkomsten under ett helt år, från 1 april till 31 mars året därpå. Om årsinkomsten som timanställd blev 200 000 kr kommer du alltså att ha en total semesterlön på 24 000 kr (0,12 x 200 000). Observera att semesterlönen ofta betalas ut i semesterersättning månadsvis vid timanställningar eller andra typer av anställningsformer med rörlig lön . Detta beror på undantag i kollektivavtal men även på avtal vid anställningar under tre månader.

Reglerna för semesterlön bestäms till viss del av kollektivavtal

Reglerna för semesterlön och semestertillägg kan variera mellan olika arbetsplatser beroende på kollektivavtal. Semesterlagen är alltså till viss del dispositiv, även om alla arbetsgivare enligt svensk lag är skyldiga att på ett eller annat sätt ge sin anställda semesterlön, med syftet att arbetstagare ska ha en chans till återhämtning.

Lär dig mer om löner

Att anställa personal är förenat med ansvar och en hel del administration. Som arbetsgivare måste du ha koll på lagar, lönesättning, löneutbetalningar, arbetsgivaravgifter och skatt. Vi har skapat en guide om löner där vi rätar vi ut många av de frågetecken som uppstår längs vägen.