Vad är Sjuklöneperiod?

Sjuklöneperioden är dag ett till dag fjorton som en anställd är borta från arbetsplatsen på grund av sjukdom.

Sjuklöneperioden – dag ett till fjorton

En arbetsgivare måste betala sjuklön under de första fjorton kalenderdagarna när en anställd är sjuk. Denna period kallas för sjuklöneperioden. Alla anställda har rätt till sjuklön från första anställningsdagen. Vid korta anställningar, mindre än en månad, måste dock den som är anställd ha arbetat i minst fjorton dagar för att få sjuklön. För att ha rätt till sjuklön måste den som är anställd alltid sjukanmäla sig till sin arbetsgivare. Undantaget från detta är vid akuta sjukdomar eller operationer.

I sjuklöneperioden räknas även arbetsfria dagar in. Sjuklöneperioden kan dock aldrig inledas med en ledig dag. Den kan dock starta under den dag en anställd blir sjuk under arbetsdagen och går hem. Från dag åtta måste arbetstagaren lämna ett läkarintyg för att ha rätt till fortsatt sjuklön. Blir den anställde sjuk igen inom fem dagar från tidigare sjukperiod räknas perioderna samman. 

Sjuklönen motsvarar 80 procent av den lön och de förmåner som den anställde förlorar under sjukdomstiden. Från sjuklönen görs sedan ett karensavdrag. Sjuklöneperioden regleras i lagen om sjuklön och är en tvingande lag till arbetstagarens fördel. Vissa undantag kan dock göras genom kollektivavtal .

Vid längre sjukdomar

Om en anställd är sjuk längre än fjorton dagar ska arbetsgivaren anmäla detta till Försäkringskassan för att den anställde ska kunna ansöka om att få sjukpenning. Arbetsgivaren betalar alltså bara sjuklön under de första fjorton dagarna. I de fall en medarbetare antas vara borta längre än 60 dagar ska arbetsgivaren ta fram en plan senast dag 30 för hur den anställde ska kunna återgå till sitt arbete.

Lär dig mer om att driva företag

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.

Kom igång med Fortnox
Allt för ditt företag – på ett ställe

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?
Här är paketen som gör det enklare att driva företag.

Nyfiken på mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av nyheter, kunskap och inspiration.

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Fortnox Företagsguide
En kunskapsbank om företagande

För inspiration och kunskap till dig som står inför att starta nytt, eller vill ta ditt bolag till nästa nivå. Vi guidar dig genom företagets olika faser och utmaningar.