Vad är Visstidsanställning?

Visstidsanställning är en tidsbegränsad anställning.

Två typer av anställningar enligt LAS

Lagen om anställningsskydd (LAS) reglerar anställningsformer, skyddar arbetstagare vid uppsägning och preciserar uppsägningsvillkor och uppsägningstider. I Sverige finns två typer av anställningar enligt lagen om anställningsskydd. Den ena är tidsbegränsad anställning och den andra tillsvidareanställning som i dagligt tal ofta kallas för fast anställning. En tillsvidareanställning har inget bestämt slutdatum utan anställningen gäller till arbetstagaren eller arbetsgivaren säger upp anställningen. En allmän visstidsanställning är en tidsbegränsad anställning och innebär att arbetet har ett fastställt start- och slutdatum.

Tidsbegränsade anställningar

En visstidsanställning kallas ibland också för projektanställning, vikariat, säsongsanställning eller timanställning. Att vara timanställd är alltså detsamma som att ha en visstidsanställning med skillnaden att lönen betalas per timme och inte som en månadslön. Provanställning är också en form av visstidsanställning. En provanställning får högst vara i sex månader och om den inte avbryts av arbetsgivaren eller arbetstagaren övergår den till en tillsvidareanställning. En allmän visstidsanställning används när en arbetsgivare vill anställa någon för att få ett speciellt arbete utfört eller för en begränsad tid. Det kan till exempel vara vid arbetstoppar, för ett särskilt projekt eller för sommarvikariat. En visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning om en arbetstagare varit anställd hos en arbetsgivare i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod.

Lär dig mer om löner

Att anställa personal är förenat med ansvar och en hel del administration. Som arbetsgivare måste du ha koll på lagar, lönesättning, löneutbetalningar, arbetsgivaravgifter och skatt. Vi har skapat en guide om löner där vi rätar vi ut många av de frågetecken som uppstår längs vägen.