Skatter & moms|25 september 2020|Uppdaterad: 7 december 2022

Så fungerar skatt i hobbyverksamhet

En kvinna som utför sin hobby
Om du tjänar pengar på din hobby, behöver du betala skatt på överskottet eftersom i princip alla inkomster från en hobbyverksamhet är skattepliktiga. Vi förklarar hur skatt fungerar i en hobbyverksamhet, och hur du deklarerar verksamheten.

Vad är en hobbyverksamhet?

Skillnaden mellan en hobbyverksamhet och en näringsverksamhet (företag) har inte med kvalitet eller arbetsinsats att göra. Det som gör en hobby till en hobby – och inte en näringsverksamhet – kan sammanfattas i tre punkter:

 • Du utövar det på din fritid

 • Du har en annan, huvudsaklig försörjning

 • Du gör det inte i vinstsyfte

Exempel på hobbyer kan vara biodling, jakt, fiske, och konstnärlig verksamhet. En hobbyverksamhet har ingen bokföringsskyldighet.

Gränsdragning mellan verksamheterna

Gränsen mellan hobby och näringsverksamhet kan vara svår att dra. Om du är osäker kan du jämföra med några exempel på vad som i regel kännetecknar en näringsverksamhet:

 • Avsikten är att driva verksamheten varaktigt

 • Du har till exempel en affärsplan och budget för verksamheten

 • Du arbetar aktivt för att nå fler kunder (genom till exempel marknadsföring)

 • Du har en lokal för verksamheten, som du annars inte hade haft

 • Du gör inköp och investeringar typiska för näringsverksamhet (för att till exempel utöka verksamheten)

Skatt i hobbyverksamhet

Hur mycket får man då tjäna utan att betala skatt? Det finns egentligen inget skattefritt belopp och i princip är alla inkomster från en hobbyverksamhet skattepliktiga – men det finns några undantag. Inkomster från försäljning av vilt växande bär, svampar och kottar som du själv har plockat är skattefria så länge de inte överstiger 12 500 kronor per år. Viss typ av sponsring kan också vara skattefri. Läs mer på Skatteverket.

Det är Skatteverket som avgör om överskottet från verksamheten ska beskattas som hobbyverksamhet eller som näringsverksamhet. Vad är då skillnaden, rent skattemässigt? Jo, om det är en hobby beskattas du i inkomstlaget tjänst, medan en näringsverksamhet beskattas i inkomstlaget näringsverksamhet. Inkomstlaget spelar roll för hur underskottet kan behandlas och hur egenavgifterna beräknas.

Egenavgifter

Om din hobbyverksamhet ger överskott ska du betala egenavgifter på nettovinsten (intäkter minus kostnader). Full egenavgift är 28,97 procent (är du född 1954 eller tidigare betalar du bara ålderspensionsavgift på 10,21 procent).

Så deklarerar du din hobbyverksamhet

Överskottet av hobbyverksamheten deklareras i inkomstdeklarationen på blankett T2 (SKV 2051). Har du parallella hobbyverksamheter ska dessa beskattas enskilt; du redovisar varje verksamhet för sig på en egen blankett. För att deklarera egenavgifterna gör du ett schablonavdrag med 25 procent i din deklaration. När du deklarerar följande år stämmer du av schablonavdraget mot dina egenavgift­er på slutskattebeskedet.

Exempel på schablonavdrag för egenavgifter

2021 års deklaration av hobbyverksamhet (inkomstår 2020)
Överskott: 17 500 kr
Schablonavdrag (25 %): -4 375 kr
Resultat: 13 125 kr

2022 års deklaration av hobbyverksamhet (inkomstår 2021)
Överskott: 22 500 kr
Schablonavdrag från föregående år: +4 375 kr
Egenavgifter enligt slutskattebesked: -5 070 kr
Summa: 21 805 kr

Schablonavdraget för 2022 blir då 25 procent av 21 805 = 5 451 kr

Du behöver inte deklarera ett underskott, men du måste spara allt underlag som finns sex år bakåt i tiden så att en kontroll av en eventuell deklaration är möjlig. Exempel på underlag är anteckningar, räkningar och kvitton. Anledningen är att du i framtiden ska kunna visa att du har rätt att göra avdrag för underskottet.

Avdrag för underskott

Underskottet får nämligen “sparas” i upp till fem år efter det aktuella beskattningsåret och dras av mot kommande års överskott. Avdraget får inte vara större än årets överskott; har du ett överskott på 30 000 kr får du alltså inte använda mer än 30 000 kr från tidigare års underskott.

Exempel på avdrag för underskott

Kristin har deklarerat sin hobbyverksamhet enligt följande för inkomståren 1–8:

 1. Underskott, 15 000 kronor

 2. Underskott, 10 000 kronor

 3. Underskott, 10 000 kronor

 4. Underskott, 5 000 kronor

 5. Överskott, 10 000 kronor

 6. Underskott, 10 000 kronor

 7. Underskott, 5 000 kronor

 8. Överskott, 5 000 kronor

 • Kristin kan inte göra avdrag för underskott förrän år 5 (första gången hon har ett överskott). Hon kan då göra avdrag med 10 000 kr av det underskott som uppstod år 1.

 • Eftersom verksamheten ger underskott år 6 kan resterande del av underskottet från år 1 (5 000 kronor) inte utnyttjas. Det kan inte heller sparas längre, utan förfaller.

 • År 7 ger verksamheten återigen ett underskott och därför kan inte heller underskottet från år 2 utnyttjas.

 • Halva underskottet från år 3 kan dock nyttjas när Kristin år 8 har ett överskott på 5 000 kronor.

Redo för nästa steg?

I vår Företagsguide hittar du allt du behöver veta om att starta och driva ditt eget företag ›

Kom igång med Fortnox
Allt för ditt företag – på ett ställe

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?
Här är paketen som gör det enklare att driva företag.

Nyfiken på mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av nyheter, kunskap och inspiration.

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Fortnox Företagsguide
En kunskapsbank om företagande

För inspiration och kunskap till dig som står inför att starta nytt, eller vill ta ditt bolag till nästa nivå. Vi guidar dig genom företagets olika faser och utmaningar.