Smart koppling: LEI Register

LEI Register icon

LEI Register

0.0(0 st)
0-25 företag använder

Registera LEI kod för företag

Spara tid och pengar när du ska registrera LEI kod. Vi automatiserar registreringen av ditt lei nummer. LEI är nödvändigt för företag och organisationer som handlar med värdepapper inom EU. LEI Register hjälper dig genom hela processen.

Genom vår app kan du spara tid och pengar när du ska registrera din LEI kod. Vi inhämtar dina företagsuppgifter från Fortnox så att dessa är förtryckta när du ska registrera- och förnya lei kod. Detta kommer att spara dig tid samtidigt som du får möjlighet att registrera LEI till ett av marknadens billigaste priser. Vi påminner dig dessutom i god tid när det är dags för den årliga förnyelsen av LEI.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Väljer du att använda vår app för LEI registrering så automatiserar vi processen. Detta genom att vi automatiskt inhämtar dina företagsuppgifter från Fortnox när du ska registrera eller förnya lei kod. Det är därefter bara för dig att godkänna ansökan och betala för din lei kod. Med din tillåtelse påminner vi dig dessutom när det är dags att förnya koden så att du alltid har en giltig LEI kod.

Läs mer på 7 Out Media AB's hemsida

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.