Smart koppling: Rival Inkassosystem

Rival Inkassosystem icon

Rival Inkassosystem

0.0(0 st)
0-25 företag använder

Enkel uppsättning av regelverk för integrationen.

Styrning via antal dagar efter förfallodatum eller antal dagar efter påminnelse för inläsning till Rival.

Om faktura skapats för inkassotjänsterna i Rival så förs detaljerat underlag över till Fortnox för fakturering och bevakning i kundreskontra.

För inläsning av förfallna fordringar till Rival och/eller kundfakturor från Rival så skickas en aktiveringslänk över till uppdragsgivaren som i sin tur godkänner integrationen och en aktivering skickas till Rival.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Online-integration mellan Rival och Fortnox

Läs mer på ACE OF ESS AB's hemsida

Sömlös integration mellan Fortnox kundfakturor och Rival Inkassosystem

  • Enkel aktivering av integrationen
  • Läs in förfallna fakturor från Fortnox till Rival inkassosystem automatiskt
  • För över fakturaunderlag som skapats av Rival inkassosystem till Fortnox

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.