Smart koppling: Atmoz

Atmoz icon

Atmoz

0.0(0 st)
0-25 företag använder

Hållbarhetsredovisning är enkelt med Atmoz

Allt fler företag ser konkurrensfördelar med hållbarhet i sin affär. Atmoz erbjuder ett enkelt och effektivt sätt att kartlägga och hantera hela företagets klimatavtryck genom automatiska beräkningar och färdiga rapporter.

Atmoz erbjuder inte bara en kraftfull plattform för att samla in, analysera och rapportera dina klimatdata och ESG-indikatorer, utan vårt system är även helautomatiskt och ger resultat inom ett par minuter. Du får en helhetsbild av verksamhetens alla utsläpp nedbrutet i kategorier och leverantörer, förslag på reduceringsåtgärder samt möjlighet att balansera kvarvarande utsläpp genom klimatprojekt.

Inga förkunskaper krävs inom området.

Atmoz spar värdefull tid och resurser för ditt företag, så att du kan fokusera på att driva din verksamhet framåt.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Atmoz bygger på dina bokföringsuppgifter i Fortnox och hämtar data i realtid för att automatiskt beräkna dina utsläpp.

De ekonomiska uppgifterna som används består av kontoplan, leverantörsfakturor och leverantörsregister, som automatiskt organiseras och kategoriseras. Klimatpåverkan beräknas utifrån GHG-protokollet.

Vanligtvis är klimatarbetet en arbetsintensiv och tidskrävande process. Men med Atmoz och Fortnox integration kommer du att automatiskt kunna förbereda rapporter och handlingsplaner – med hjälp av din befintliga Fortnox-data.

Läs mer på Atmoz AB's hemsida

Affärsnyttan med Atmoz

  • Stärkt varumärke & kurrensfördelar
  • Säkerställ en långsiktigt hållbar affärsmodell
  • Engagemang och löpande rapportering av KPIer
  • Möt ökade krav från kunder, finansiärer och lagstiftare
  • Nya intäktsströmmar för redovisningsbyråer

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.