Smart koppling: Adyen Pro - AutomatiseraMera

Adyen Pro - AutomatiseraMera icon

Adyen Pro - AutomatiseraMera

0.0(0 st)
26-50 företag använder

Förenkla och effektivisera med Adyen Pro

Denna koppling är för bolaget som har Adyen som betalväxel och söker efter en koppling för att bokföra intäkter,moms, netto utbetalt belopp samt avgifter via Adyen betalväxel.

Integrationen kommer att avläsa alla Adyen transaktioner som finns redovisade i Adyens Excel Settlement rapport och inrapporterar därefter dessa som ett samlingsverifikat i Fortnox, likt en dagskassa rapport, för varje utbetalningsdag.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Funktioner:

  • Skannar av Adyen avräkningsnota

  • Skapar och bokför ett samlingsverifikat i Fortnox

  • Redovisar Adyens transaktionsavgifter och omvänd moms

  • Stöd för alla valutor

  • Stöd för krediter

Läs mer på Automatisera Mera's hemsida

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.