Smart koppling: Amazon - AutomatiseraMera

Amazon - AutomatiseraMera icon

Amazon - AutomatiseraMera

0.0(0 st)
0-25 företag använder

Frigör tid och sänk redovisningskostnaderna

Integrera Fortnox med Amazon Marknadsplats för en högre grad av automatisering av den löpande bokföringen. Programmet bokför automatiskt försäljningen samt Amazon's transaktionsavgifter.

Automatisera Mera agerar som en integrationsplattform som möjliggör för Fortnox användare att enkelt ansluta sitt Fortnox konto till externa system och aktörer. Amazon integrationen är byggd för företagaren och redovisningsbyrån som vill avlasta och effektivisera den löpande bokföringen av försäljningen via Amazon Marknadsplats. Att arbeta med Amazon säljrapporter och avräkningsnotor kan vara minst sagt utmanande och vårt mål är att hjälpa er att bokföra bättre, snabbare och enklare.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Funktioner:

-Stödjer multivalutor -Skapar Kunder -Skapar Order eller kundfaktura -Betalmarkerar kundfaktura vid utbetalning -Stödjer komplex momslogik -Stödjer multipla fraktkonton -Stödjer Amazon Marketplace EU och NordAmerika -Återrapporterar inbetalningar från Amazon och konterar för Amazon transaktionsavgifter

Läs mer på Automatisera Mera's hemsida

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.