Smart koppling: BambooHR - AutomatiseraMera

BambooHR - AutomatiseraMera icon

BambooHR - AutomatiseraMera

0 st

Automatisera flödet mellan BambooHR och Fortnox

En integration mellan BambooHR och Fortnox som hjälper svenska företag att synka sin data mellan de olika programmen genom att importera från BambooHR till Fortnox.

Integrationen har BambooHR som styrande referens och data importeras från BambooHR in i Fortnox i realtid.

Denna integration skapar och uppdaterar anställda i ditt Fortnox konto samt rapporterar specifika anställdas frånvaro i Fortnox.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Funktioner:

  • Skapar anställda med fullständiga detaljer i Fortnox,

  • Uppdaterar anställda i Fortnox

  • Skapar frånvaro rappportering i Fortnox

Läs mer på Automatisera Mera's hemsida
Har du frågor om BambooHR - AutomatiseraMera?

Kontakta supporten för att få hjälp.

Behörigheter

För att olika funktioner i integrationen ska kunna fungera på ett visst sätt behöver integrationen åtkomst till ditt Fortnox-konto.

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.

Grafik som visar hur integrationer till Fortnox fungerar