Smart koppling: BrainTree-AutomatiseraMera

BrainTree-AutomatiseraMera icon

BrainTree-AutomatiseraMera

0.0(0 st)
0-25 företag använder

Integrera BrainTree med Fortnox

Bokför all  försäljning via BrainTree genom att skapa kund, kundfaktura samt kundinbetalningar. Perfekt för bolaget som saknar bokföring av intäkterna i ekonomiprogrammet och vill att rubbet sköts automatiskt.

Kopplingen avläser dagligen transaktioner direkt från BrainTree kontot och synkar över transaktioner till ekonomiprogrammet. Programmet kommer att skapa kunden, kundfakturan, inbetalningen samt redovisa för betalväxelns transaktionsavgifter. Hela flödet är fullt automatiserat och ingen manuell handpåläggning krävs förutom en allmän standard månadsavstämning. Integrationen stödjer inte bara SEK utan även alla andra valutor, den hanterar även krediter samt delkrediter.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Funktioner:

  • Skapar kunder

  • Skapar kundfakturor

  • Betalmarkerar kundfakturor

  • Konterar för betalväxelns transaktionsavgifter

  • Stödjer krediter

  • Stödjer alla valutor

Läs mer på Automatisera Mera's hemsida

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.