E-handel

Smart koppling: BrainTree-AutomatiseraMera

BrainTree-AutomatiseraMera icon

BrainTree-AutomatiseraMera

BrainTree-AutomatiseraMera main image

Bokför all  försäljning via BrainTree genom att skapa kund, kundfaktura samt kundinbetalningar. Perfekt för bolaget som saknar bokföring av intäkterna i ekonomiprogrammet och vill att rubbet sköts automatiskt.

About BrainTree-AutomatiseraMera

Kopplingen avläser dagligen transaktioner direkt från BrainTree kontot och synkar över transaktioner till ekonomiprogrammet. Programmet kommer att skapa kunden, kundfakturan, inbetalningen samt redovisa för betalväxelns transaktionsavgifter. Hela flödet är fullt automatiserat och ingen manuell handpåläggning krävs förutom en allmän standard månadsavstämning. Integrationen stödjer inte bara SEK utan även alla andra valutor, den hanterar även krediter samt delkrediter.

This is how the connection with Fortnox works

Funktioner:

  • Skapar kunder

  • Skapar kundfakturor

  • Betalmarkerar kundfakturor

  • Konterar för betalväxelns transaktionsavgifter

  • Stödjer krediter

  • Stödjer alla valutor

Vad är integrationer?

Kraften av två system – som jobbar som ett

Att integrera ett externt system till ditt ekonomisystem ger ett sömlöst flöde. Hur? Jo, systemen skickar information – till exempel bokföringsunderlag och faktureringsunderlag – mellan varandra så att du slipper dubbelregistrering. Du sparar tid och minimerar risken för fel.

Kom igång med något av våra programpaket – då kan du koppla externa system till Fortnox och underlätta ditt företagande.