Smart koppling: Dagskassa - AutomatiseraMera

Dagskassa - AutomatiseraMera icon

Dagskassa - AutomatiseraMera

0 st

Automatisera inrapporteringen av dagskasseavslut

En smidig automatiserad lösning för löpande bokföring av dagskasserapporter. Få era dagsrapporter automatiskt inkörda till Fortnox som dagliga verifikationer.

Skicka in era dagskassa rapporter via e-post eller FTP och låt kopplingen ta över och bearbeta filen och automatiskt mata in den i Fortnox som en verifikation dagligen.

Dagsavslutet läses in automatiskt vid varje kvällskörning och nästa morgon väntar en färdig verifikation bokförd och klar i Fortnox.

Ni kan själva ange vilka försäljningskonton/utbetalningskonto och verifikationsserier som försäljningen ska bokas gentemot. Integrationen hanterar alla momssatser.

Integrationen kan hantera SIE-, Excel-, xml- och csv-filer och är kompatibel med de flesta kassasystem.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Funktioner:

  • Läser av inskickade filer för daglig försäljning

  • Skapar ett samlingsverifikat för dagens försäljning

  • Bokför försäljningen i Fortnox

Läs mer på Automatisera Mera's hemsida

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.

Grafik som visar hur integrationer till Fortnox fungerar