Smart koppling: Dagskassa - AutomatiseraMera

Dagskassa - AutomatiseraMera icon

Dagskassa - AutomatiseraMera

0.0(0 st)
26-50 företag använder

Automatisera inrapporteringen av dagskasseavslut

En smidig automatiserad lösning för löpande bokföring av dagskasserapporter. Få era dagsrapporter automatiskt inkörda till Fortnox som dagliga verifikationer.

Skicka in era dagskassa rapporter via e-post eller FTP och låt kopplingen ta över och bearbeta filen och automatiskt mata in den i Fortnox som en verifikation dagligen.

Dagsavslutet läses in automatiskt vid varje kvällskörning och nästa morgon väntar en färdig verifikation bokförd och klar i Fortnox.

Ni kan själva ange vilka försäljningskonton/utbetalningskonto och verifikationsserier som försäljningen ska bokas gentemot. Integrationen hanterar alla momssatser.

Integrationen kan hantera SIE-, Excel-, xml- och csv-filer och är kompatibel med de flesta kassasystem.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Funktioner:

  • Läser av inskickade filer för daglig försäljning

  • Skapar ett samlingsverifikat för dagens försäljning

  • Bokför försäljningen i Fortnox

Läs mer på Automatisera Mera's hemsida

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.