Butikssystem

Smart koppling: Dagskassa - AutomatiseraMera

Dagskassa - AutomatiseraMera icon

Dagskassa - AutomatiseraMera

Dagskassa - AutomatiseraMera main image

En smidig automatiserad lösning för löpande bokföring av dagskasserapporter. Få era dagsrapporter automatiskt inkörda till Fortnox som dagliga verifikationer.

Om Dagskassa - AutomatiseraMera

Skicka in era dagskassa rapporter via e-post eller FTP och låt kopplingen ta över och bearbeta filen och automatiskt mata in den i Fortnox som en verifikation dagligen.

Dagsavslutet läses in automatiskt vid varje kvällskörning och nästa morgon väntar en färdig verifikation bokförd och klar i Fortnox.

Ni kan själva ange vilka försäljningskonton/utbetalningskonto och verifikationsserier som försäljningen ska bokas gentemot. Integrationen hanterar alla momssatser.

Integrationen kan hantera SIE-, Excel-, xml- och csv-filer och är kompatibel med de flesta kassasystem.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Funktioner:

  • Läser av inskickade filer för daglig försäljning

  • Skapar ett samlingsverifikat för dagens försäljning

  • Bokför försäljningen i Fortnox

Vad är integrationer?

Kraften av två system – som jobbar som ett

Att integrera ett externt system till ditt ekonomisystem ger ett sömlöst flöde. Hur? Jo, systemen skickar information – till exempel bokföringsunderlag och faktureringsunderlag – mellan varandra så att du slipper dubbelregistrering. Du sparar tid och minimerar risken för fel.

Kom igång med något av våra programpaket – då kan du koppla externa system till Fortnox och underlätta ditt företagande.