Smart koppling: Duplio

Duplio icon

Duplio-Identifiera & hantera dubbletter i realtid

Duplio identifierar och hanterar dubbletter i Fortnox i realtid. Med Duplio blir bokföringen rätt och ni kommer inte längre ha okända dubbletter i ert Fortnox konto och därmed inte betala mer i skatt än nödvändigt. Automatisera dedupliceringen!

Duplio är ett verktyg som automatiskt identifierar dubbletter i Fortnox och hjälper er att deduplicera ert Fortnox konto. Dubbletter kan ha skapats genom en extern integration, eller på grund av något så enkelt som ett mänskligt misstag.

För att sifforna i bokföringen ska vara korrekta, vilket är absolut nödvändigt för att bokslutet och momsrapporteringen ska bli korrekt, är det ett måste att identifiera och hantera potentiella dubbletter i ekonomiprogrammet.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Duplio skannar dagligen ert Fortnox konto efter dubbletter. Beroende på vilket paket ni valt letar Duplio efter dubbletter bland

  • verifikat,

  • ordrar,

  • kundfakturor,

  • leverantörsfakturor

I Duplios moderna och användarvänliga kundportal har ni möjlighet att se över och hantera (deduplicera) de identifierade dubbletterna. Med ett enkelt knapptryck kan Duplio hantera (radera, makulera, justera) de funna dubbletterna i ert Fortnox konto. Om ni önskar få ett mejl med nyfunna dubbletter är detta fullt möjligt med Duplio. På så vis har ni möjlighet att hantera dubbletterna direkt.

Läs mer på Automatisera Mera's hemsida
Har du frågor om Duplio?

Kontakta supporten för att få hjälp.

Behörigheter

För att olika funktioner i integrationen ska kunna fungera på ett visst sätt behöver integrationen åtkomst till ditt Fortnox-konto.

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.

Grafik som visar hur integrationer till Fortnox fungerar