Smart koppling: Paypal Leverantörer

Paypal Leverantörer icon

Paypal Leverantörer

5.0(1 st)
0-25 företag använder

Automatisk bokföring av PayPal leverantörsskulder

Denna koppling är för den som har återkommande leverantörskostnader som betalas via PayPal. Kopplingen automatiserar den löpande bokföring av betalda leverantörsskulder via PayPal

Denna koppling passar bolag som har återkommande leverantörskostnader och/eller många utländska leverantörer som betalas via PayPal.

Integrationen skannar bolagets PayPal konto och skapar leverantörsfakturor i Fortnox för utgiftshändelser i PayPal kontot. Om bolaget önskar kommer integrationen också att betalmarkera leverantörsfakturorna i Fortnox. Det hela sker i realtid.

Integrationen har fullt valutastöd.

  • Notera att det är inte möjligt att hämta och länka underlag på fakturor eller kvitton i denna version, så dem behöver man spara ner / länka manuellt.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Funktioner:

  • Skapar leverantörer

  • Skapar leverantörsfakturor

  • Automatisk återrapportering av Paypal inbetalningar

  • Valutastöd

Läs mer på Automatisera Mera's hemsida

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.