Smart koppling: Prestashop - AutomatiseraMera

Prestashop - AutomatiseraMera icon

Prestashop - AutomatiseraMera

1.0(1 st)
0-25 företag använder

Bokför intäkter från Prestashop till Fortnox

En skalbar och flexibel Prestashop koppling som uppdaterar i realtid den försäljning som sker via webbutiken och automatiskt bokför försäljningen i Fortnox.

Prestashop integrationen exporterar dagligen alla betalda ordrar från Prestashop till Fortnox. Integrationen skapar kunden och order/kundfaktura samt synkar produktpris och lagersaldo i Fortnox.

Funkar utmärkt för både den som använder Lagermodulen eller enbart Fakturamodulen.

Man kan själv välja om man vill att kopplingen ska skapa faktura eller order, samt om fakturan ska bokföras i Fortnox.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Funktioner:

  • Stödjer multivalutor

  • Synkar artikel/produktregister

  • Skapar kunder

  • Skapar order eller kundfaktura

  • Stödjer krediter

  • Stödjer multipla momssatser

Läs mer på Automatisera Mera's hemsida

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.