Smart koppling: QuickPay Plus

QuickPay Plus icon

QuickPay Plus

0.0(0 st)
0-25 företag använder

Automatisera QuickPay återrapporteringar

Quickpay Plus sköter den löpande bokföringen av Quickpay utbetalningar. Den skapar kundfakturor, betalmarkerar kundfakturor i Fortnox samt redovisar för QuickPay avgifter helt automatiskt.

Att manuellt göra avstämningar frän betalväxlar inom e-handeln är oftast extremt tidskrävande. QuickPay Plus integrationen är skapad just för att underlätta detta.

QuickPay Plus kan användas av alla bolag som tar betalt via QuickPay och söker efter en koppling som både bokför intäkter och avstämning av inbetalningar.

QuickPay Plus skannar dagligen bolagets QuickPay och Fortnox konto. Med hjälp av matchningsalgoritmer matchar kopplingen QuickPay inbetalningar med existerande kundfakturor i Fortnox och betalmarkerar dessa, samt konterar för QuickPay's transaktionsavgifter.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Funktioner:

  • Skapar kund och kundfkturor

  • Betalmarkerar kundfakturor

  • Konterar för QuickPay transaktionsavgift

  • Stödjer krediter

  • Stödjer alla valutor

  • OSS stöd ingår

Läs mer på Automatisera Mera's hemsida

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.