Smart koppling: Svea Plus - Automatisera Mera

Svea Plus - Automatisera Mera icon

Svea Plus - Automatisera Mera

5.0(2 st)
0-25 företag använder

Automatisera bokföringen av försäljning via Svea

En enda koppling som automatiserar synkning av kunder, kundfakturor samt inbetalningar från Svea Ekonomi.

Vid utbetalning från Svea kommer faktura bokföras, sedan rapporteras fakturainbetalningen på valfritt balanskonto, t.ex 1528 för varje betald order. Ett verifikat i valfri verifikationsserie skapas slutligen som lyfter klumpsumman från 1528 Kredit till valfritt utbetalningskonto (exempelvis 1930) Debet vid bankinbetalningen. Detta håller 1930 företagskonto städat och enkelt att stämma av, samtidigt som det ger god spårbarhet för varje order i balanskontot.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Funktioner:

  • Skapar kunder i Fortnox

  • Skapar och bokför ordrar/kundfakturor i Fortnox

  • Markerar kundfakturor som inbetalda

  • Konterar för betalleverantörens transaktionsavgift

  • Stödjer alla valutor

  • Stödjer krediter

  • Stödjer delkrediter

Läs mer på Automatisera Mera's hemsida

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.