Smart koppling: WalleyBasic-Automatisera

WalleyBasic-Automatisera icon

WalleyBasic-Automatisera

0.0(0 st)
0-25 företag använder

Automatisera avstämningen från Collector Bank

En kostnadseffektiv integration som automatiskt  återrapporterar alla inbetalningar från Walley

Denna koppling lämpar sig för bolaget som har en integration från webbutiken exempelvis som importerar in orderar till ekonomiprogrammet, där behovet finns att betalmarkera ordrarna från betalväxelns utbetalningar. Walley Basic kommer att skanna av kundfakturor/ordrar och matcha med utbetalningar från Walley automatiskt, ingen filinläsning eller manuell handpåläggning krävs..

Så fungerar kopplingen med Fortnox

  • Betalmarkerar kundfaktura eller order efter lyckad matchning

  • Konterar för Walley avgifter + moms för avgifterna

  • Skapar samlingsverifikation för klumpsumma utbetald till bank

Matchningsparametrar baseras på datum, summa och ordernummer. Den redovisar även Walley's transaktionsavgifter och moms på avgifter för varje order. Kopplingen har även full stöd för alla valutor. För kreditmatchning krävs det att det finns en kreditfaktura i ekonomiprogrammet som matchar uppgifterna i Walley's avräkningsnota.

Läs mer på Automatisera Mera's hemsida

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.