Smart koppling: Bazaro

Bazaro icon

Bazaro

5.0(4 st)
501-1000 företag använder

Marknadens enda autonoma fakturahanteringsprogram

Få bättre kontroll, snabbare flöden och omvandla dina leverantörsfakturor till värdefull inköpsdata.

Vi tar hand om

  • identifiering av kostnadsställe,

  • skicka ut fakturan till rätt attestant och

  • konterar fakturan utan någon manuell handpåläggning.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Vi tar hand om

  • identifiering av kostnadsställe,

  • skicka ut fakturan till rätt attestant och

  • konterar fakturan utan någon manuell handpåläggning.

Läs mer på Bazaro's hemsida

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.