Smart koppling: Bokning & Schema Online

Bokning & Schema Online icon

Bokning & Schema Online

11 st

Schema, Tidrapportering och Fakturering

Bokning & Schema Online är ett enkelt moln baserad system för att hantera schemaläggning, fakturering och tidrapportering. Skapa engångs eller återkommande uppdrag. Mobilapp för anställda för se schema och stämpla in/ut.

Skapa engångs uppdrag eller återkommande uppdrag. Kraftfull och användarvänlig schemavyer för administratör. Lätthanterlig app för anställda.

  • Hantera engångs och återkommande uppdrag.

  • Skicka påminnelse sms till kunder.

  • Låt anställda rapportera in projektid, närvaro och frånvaro via appen.

  • Enkelt överblick över alla projekt och GPS styrd in/ut stämpling för anställda.

  • Push notiser för anställda i appen.

Bokning & Schema Online är en enkel verktyg för främst små och medel stora företag inom städ branschen samt andra tjänsteföretag som arbetar med RUT/ROT.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

  • Samla återkommande bokning under en och samma faktura eller skapa fakturor för enstaka uppdrag.

  • Skapa massfakturor i slutet av månad.

  • Stöd till RUT/ROT.

  • Importera kunder från Fortnox eller exportera kunder från BOS direkt till Fortnox.

  • Hämta fakturastatus eller ladda ner faktura.

Läs mer på Bird Vision AB's hemsida

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.

Grafik som visar hur integrationer till Fortnox fungerar