Smart koppling: Bizview Fortnox Plugin

Bizview Fortnox Plugin icon

Bizview Fortnox Plugin

0.0(0 st)
0-25 företag använder

Bizview Integration med Fortnox

Gör det möjligt för Bizview att kommunicera och hämta data från ditt Fortnox-konto på ett enkelt sätt

Hjälper kunder att få in sitt senaste data i BizView

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Beroende på din licensmodell får Bizview tillgång till din data i Fortnox

Läs mer på Bizview developer's hemsida

Bizview Integration

  • Läs data från Fortnox till Bizview
  • Budgeterings- och planeringsdata
  • FP&O

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.