Smart koppling: Last Planet

Last Planet icon

Last Planet

0.0(0 st)
0-25 företag använder

Fortnox + Last Planet

En tjänst som effektivt hjälper ert företag att göra klimatbokslut. Tjänsten passar utmärkt för mindre företag som idag inte är insatta i klimatuppföljning. Inga specialkunskaper krävs.

Enkelt: Genom enkel överföring av data direkt från Fortnox blir det mycket enkelt att komma igång med en minimal arbetsinsats.

Effektivt: Last Planet räknar automatiskt fram koldioxidutsläpp baserat företagets alla inköp.

Standard: Statistiken presenteras enligt GHG-protokollet som är en internationell standard för klimatredovisning.

Bättre ekonomi: Analyser visar att det ekonomiska resultatet blir bättre då man går mot en mer miljövänlig verksamhet.

Framtidssäkrat företag: Minskade utsläpp framtidssäkrar ert företag och ger större attraktionskraft.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Importera leverantörer: Logga in på Fortnox och kopiera leverantörer till Last Planet.

Importera verifikationer: Logga in på Fortnox och kopiera verifikationer till Last Planet.

Automatisk beräkning av utsläpp: Med bara en knapptryckning skapas utsläppsstatistik enligt GHG-protokollet. Koldioxidutsläpp beräknas med utsläppsfaktorer från SCB per SNI-kod.

Visualisering av statistik: Statistiken visar vad som orsakar störst utsläpp och vägleder till förbättringsinsatser.

Uppföljning mot utsläppsbudget: När utsläppen blir synliga kan man göra en koldioxidbudget med målet att minska utsläppen.

Läs mer på Broms IT-konsult AB's hemsida

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.