Hållbarhet

Smart koppling: Last Planet

Last Planet icon

Last Planet

Last Planet main image

En tjänst som effektivt hjälper ert företag att göra klimatbokslut. Tjänsten passar utmärkt för mindre företag som idag inte är insatta i klimatuppföljning. Inga specialkunskaper krävs.

Om Last Planet

Enkelt: Genom enkel överföring av data direkt från Fortnox blir det mycket enkelt att komma igång med en minimal arbetsinsats.

Effektivt: Last Planet räknar automatiskt fram koldioxidutsläpp baserat företagets alla inköp.

Standard: Statistiken presenteras enligt GHG-protokollet som är en internationell standard för klimatredovisning.

Bättre ekonomi: Analyser visar att det ekonomiska resultatet blir bättre då man går mot en mer miljövänlig verksamhet.

Framtidssäkrat företag: Minskade utsläpp framtidssäkrar ert företag och ger större attraktionskraft.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Importera leverantörer: Logga in på Fortnox och kopiera leverantörer till Last Planet.

Importera verifikationer: Logga in på Fortnox och kopiera verifikationer till Last Planet.

Automatisk beräkning av utsläpp: Med bara en knapptryckning skapas utsläppsstatistik enligt GHG-protokollet. Koldioxidutsläpp beräknas med utsläppsfaktorer från SCB per SNI-kod.

Visualisering av statistik: Statistiken visar vad som orsakar störst utsläpp och vägleder till förbättringsinsatser.

Uppföljning mot utsläppsbudget: När utsläppen blir synliga kan man göra en koldioxidbudget med målet att minska utsläppen.

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.

Grafik som visar hur integrationer till Fortnox fungerar