Smart koppling: Cloud Factory AB

Cloud Factory AB icon

Cloud Factory AB

0.0(0 st)
0-25 företag använder

Spara tid med automatisk fakturering till slutkund

Med en integration till Cloud Factorys Partner Portal kan du automatiskt skapa produkt- och kunddata i Fortnox samt automatiskt fakturera dina kunder baserat på förbrukning.

Vi skickar automatisk produkt-, kund- och faktureringsdata till Fortnox baserat på den faktura med slutkundeuppgörelser som du får från Cloud Factory A/S. På så sätt undviker du att göra egna beräkningar när du köper en prenumeration, förnyar en prenumeration eller ändrar antalet under bindningstiden.

För IT-återförsäljare som köper och anpassar prenumerationer löpande är det inte lätt att hantera i en vanlig prenumerationshanteringsmodul - därför har Cloud Factory A/S utvecklat en integration som du kan dra nytta av.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Vi kopplar Cloud Factorys faktureringsportal till Fortnox och skickar automatiskt produkt-, kund- och faktureringsdata. Kontakta vår försäljningssupport för att få mer information om användningen och priset.

Läs mer på Cloud Factory AB's hemsida

Kärnfunktioner som möjliggör automatisk fakturering av dina kunders förbrukning.

  • Automatisk skapande av kunder
  • Automatisk skapande av produkter
  • Automatisk skapande av fakturor eller beställningar baserat på förbrukning

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.