Smart koppling: DocUp Fortnox Integration

DocUp Fortnox Integration icon

DocUp Fortnox Integration

4.5(2 st)
101-200 företag använder

Leverantörsfakturahantering med DocUp

DocUp hanterar hela flödet av leverantörsfakturor. Från ankomst till återsökning. Däremellan underlättas hanteringen med hjälp av smarta funktioner som självlärande fakturatolkning, automatisk fakturakontering och papperslöst attestflöde.

DocUp tar emot både PDF och e-faktura. En självlärande fakturatolk underlättar ankomstregistrering. Systemet minns konteringar och attestanter. Fakturaarkivet gör det enkelt att återsöka fakturor.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Integrationen hämtar register som t.ex. leverantörer och kontoplan som används vid registrering av fakturor i ankomstregistreringen.

Fakturor exporteras automatiskt och inkluderar fakturabild. Löpnumret som fakturan får i Fortnox är sökbart i det digitala arkivet.

Läs mer på DocUp AB's hemsida

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.