Leverantörsfaktura-scanning

Smart koppling: DocUp Fortnox Integration

DocUp Fortnox Integration icon

DocUp Fortnox Integration

DocUp Fortnox Integration main image

DocUp hanterar hela flödet av leverantörsfakturor. Från ankomst till återsökning. Däremellan underlättas hanteringen med hjälp av smarta funktioner som självlärande fakturatolkning, automatisk fakturakontering och papperslöst attestflöde.

About DocUp Fortnox Integration

DocUp tar emot både PDF och e-faktura. En självlärande fakturatolk underlättar ankomstregistrering. Systemet minns konteringar och attestanter. Fakturaarkivet gör det enkelt att återsöka fakturor.

This is how the connection with Fortnox works

Integrationen hämtar register som t.ex. leverantörer och kontoplan som används vid registrering av fakturor i ankomstregistreringen.

Fakturor exporteras automatiskt och inkluderar fakturabild. Löpnumret som fakturan får i Fortnox är sökbart i det digitala arkivet.

Vad är integrationer?

Kraften av två system – som jobbar som ett

Att integrera ett externt system till ditt ekonomisystem ger ett sömlöst flöde. Hur? Jo, systemen skickar information – till exempel bokföringsunderlag och faktureringsunderlag – mellan varandra så att du slipper dubbelregistrering. Du sparar tid och minimerar risken för fel.

Kom igång med något av våra programpaket – då kan du koppla externa system till Fortnox och underlätta ditt företagande.