Smart koppling: Fieldly

Fieldly icon

Fieldly

3.6(21 st)
501-1000 företag använder

DIGITAL PROJEKTHANTERING OCH MOBILA ARBETSORDER

Smartare projekthantering för en enklare vardag. Vi minskar din administration och hjälper dig att få full koll på dina byggprojekt.

Fieldly är det enklare projektverktyget för smartare bygg- & servicebolag. Med Fieldly får du en heltäckande, mobil och molnbaserad hantering av dina projekt, arbetsorder, ätor, checklistor, egenkontroller, dokument och löne- & fakturaunderlag.

  • Fieldly används idag av över 65 000 hantverkare, montörer och byggarbetare runtom i världen.

  • Fieldly har hittills minskat administrationstiden i över 1 400 000 projekt.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

ALDRIG MER DUBBELARBETE

All information så som leverantörsfakturor, projekt, kunder och artiklar synkroniseras automatiskt mellan Fieldly och Fortnox och du behöver aldrig mer skriva in samma sak på två olika ställen. Löne- och fakturaunderlag skickas enkelt över till Fortnox för redovisning, löneutbetalning och fakturering. Tillsammans skapas en optimal helhet med komplett insikt i ekonomiska resultat och projektuppföljning, i realtid.

Läs mer på Fieldly AB's hemsida

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.