Smart koppling: Finadeck

Finadeck icon

Finadeck

3.3(4 st)
0-25 företag använder

Rapportering och ekonomiförvaltnings programvara

Underlätta och automatisera budgetering-, prognostisering- och rapporteringsprocesser med Finadeck.

Bygg finansiella rapporter med Finadecks färdiga nyckeltal och kassaflödesanalyser. Du kan även designa egna nyckeltal enligt dina företags behov.

Rapporteringsprogrammet är utformat för visuell rapportering av företagets finansiella och affärsmässiga data. I rapporteringsprogrammet ingår bl.a. en lättanvänd BI-dashboard och dashboard för att följa kostnadställen.

Ekonomihanterings programmet är också utformad för att underlätta företaget i budgetering, prognostisering, investeringsplanering, finansiell struktur och kassahantering. Finadeck innehåller avskrivningar- och lånekalkyler.

Från Redovisningsbyrå dashboarden kan redovisningsbyrån enkelt övervaka den finansiella utvecklingen av kundföretag som använder Finadeck.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Fortnox-Finadeck -integrering kan aktiveras genom att kontakta Finadeck. Integrationen är aktiverad på några minuter, varefter automatiserade dataöverföringen sker under natten för att säkerställa att informationen i Finadeck är alltid den senaste.

Från Fortnox till Finadeck flyttas automatiskt räkenskapsår, kontoplanen, dimensioner, redovisningsverifikationer, försäljningsfakturor, inköpsfakturor, betalningar, kunder, leverantörer och produkter.

Prova 30 dagar gratis!

Läs mer på Finadeck Oy's hemsida

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.