Smart koppling: Improfy

Improfy icon

Improfy

0.0(0 st)
0-25 företag använder

Förankra resultatet av affärsutvecklingen

Alla åtgärder kopplas till era egna kostandskonton via en integration med ert bokföringsprogram. Detta innebär att ni får en mycket realistisk bild av hur mycket ert resultat kommer att förbättras.

Förankra resultatet av affärsutvecklingen. Alla åtgärder kopplas till era egna kostandskonton via en integration med ert bokföringsprogram. Detta innebär att ni får en mycket realistisk bild av hur mycket ert resultat kommer att förbättras.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Förankra resultatet av affärsutvecklingen. Alla åtgärder kopplas till era egna kostandskonton via en integration med ert bokföringsprogram. Detta innebär att ni får en mycket realistisk bild av hur mycket ert resultat kommer att förbättras.

Läs mer på Improfy Systems AB's hemsida

AI-plattform för verksamhetsutveckling

  • Öka lönsamheten
  • Effektivisera processerna
  • Öka försäljningen
  • Motivera medarbetarna
  • Förbättra kundrelationen

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.