Smart koppling: Madden Analytics

Madden Analytics icon

Madden Analytics

0.0(0 st)
0-25 företag använder

Inventory planning with powerful data analytics

Madden Analytics hjälper varumärken att effektivisera varuförsörjning och försäljningsanalys. Planera och följ upp försäljning för att optimera produktion och minska överlager med kraftfulla analyser.

Följ försäljningsmönster, optimera lagernivåer och planera inköp baserat på prognoser som kombinerar avancerade datamodeller med er interna kunskap.

  • Prognostisera försäljning med avancerade AI-modeller

  • Prognostisera försäljning och skapa inköpsordrar ner på SKU-nivå eller i bulk

  • Mät och följ viktiga KPIer i intuitiva rapporter och grafer

  • Följ lagernivåer och försäljning i realtid, för DTC och B2B

  • Automatisera inköp

  • Spara tid på manuella processer

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Madden Analytics integrerar direkt till Fortnox och övriga system för att hämta er data, utan uppstartskostnader.

Läs mer på Madden Analytics AB's hemsida

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.