Smart koppling: MedHelp - Hälsoplattform

MedHelp - Hälsoplattform icon

MedHelp - Hälsoplattform

0.0(0 st)
0-25 företag använder

Så funkar MedHelps hälsoplattform med AI

Smidig hantering av sjukskrivningar & rehabilitering

Vi erbjuder ett heltäckande verktyg för rehabilitering och hantering av sjukfrånvaro som ser till att ni har rätt förutsättningar att följa lagkrav och säkerställa snabb återgång till arbete när era medarbetare blivit sjuka. Dessutom får ni hjälp i det förebyggande hälsoarbetet med vårt AI.

I en sömlös integration mellan Fortnox och MedHelp får du:

 • Rehabiliteringsstöd

 • Verktyg att följa lagkrav enligt SAM

 • Chefsstöd för sjukfrånvaro

 • AI som identifierar tidiga signaler på ohälsa

 • Benchmarks mot andra företag

 • Analys och statistik av företagets sjukfrånvaro

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Integrationen till Fortnox möjliggör automatisk löpande synkronisering av sjukfrånvarodata. MedHelp underlättar hela sjukfrånvaroprocessen, från förebyggande insatser med hjälp av vår AI, till stöd genom hela rehabiliteringen. MedHelp samlar all känslig persondata på ett GDPR-säkert sätt och minimerar det manuella arbetet.

Integrationen mellan MedHelp och Fortnox möjliggör:

 • Import av sjukfrånvarodata

 • Automatiska påminnelser genom rehabkedjan

 • GDPR-säker hantering

Läs mer på MedHelp Care AB's hemsida

Få kontroll på och sänk sjukfrånvaron med MedHelp

 • Stöd genom hela rehabiliteringsprocessen utifrån Försäkringskassans riktlinjer
 • Möjlighet att undvika långtidssjukfrånvaro genom ett förebyggande arbetssätt
 • Prediktioner med AI och rekommendationer om hälsofrämjande insatser
 • Ökat välmående hos medarbetare och sänkta kostnader

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.