Smart koppling: MyGizmo

MyGizmo icon

MyGizmo

0.0(0 st)
101-200 företag använder

Projektverktyget för bolag i hantverksbranschen

Låt er vardag flyta på smidigare, styr ditt hantverksföretag från fält. Allt i telefonen - från offerten genom hela projektet till fakturering och lön.

Genom vårt användarvänliga projektverktyg MyGizmo specifikt framtaget för små och medelstora företag hantverksbranschen. Håller ni koll och följer upp alla delar i era projekt. Från offerten genom hela projektet såsom timmar, material, leverantörsfakturor, ätor, dokument, egenkontroller, planering, tidplaner etc till fakturering och lön.

Fördelen är att ni har Allt även i telefonen, så er vardag flyter på smidigt.

“Med MyGizmo har vi fått bättre kontroll över projekten, blivit mer effektiva mot våra kunder och fått bättre efterkontroll.” - Mikael Häggebrink - Måleri & Kakel i Östergötland AB

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Undvik dubbelarbete med MyGizmos integration till Fortnox. Få en heltäckande lösning för ditt hantverksbolag.

  • Skapa fakturor i Fortnox genom MyGizmo.

  • Spara lönespecifikationer i Fortnox genom MyGizmo.

  • Synkronisera ert kundregister.

  • Synkronisera era artiklar.

  • Synkronisera era projekt.

  • Synkronisera era leverantörsfakturor.

  • Importera ordrar från Fortnox till projekt i MyGizmo.

  • Vid uppdateringar i Fortnox kan ni enkelt uppdatera ändringarna även i MyGizmo.

Vi bokar gärna in en personlig demo eller börjar testa MyGizmo kostnadsfritt i 14 dagar utan förpliktelser.

Läs mer på MyGizmo Utvecklarportal's hemsida

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.