Smart koppling: LEI-kod

LEI-kod icon

LEI-kod

0.0(0 st)
0-25 företag använder

Hejleis LEI-registreringstjänst revolutionerar hur du erhåller och hanterar Legal Entity Identifiers (LEI) samtidigt som du kan fokusera på det som verkligen betyder något - att driva ditt företag framåt.

En LEI-kod, eller ett LEI-nummer, är en 20 tecken lång kod som används globalt för att identifiera företag som handlar med värdepapper. LEI (förkortning för Legal Entity Identifier) är en internationell standard (ISO 17442) med ett system för identifiering av juridiska personer, såsom företag och organisationer, som är inblandade i finansiella transaktioner. Sedan den 3 januari 2018 är det inom EU lagstadgat att företag som handlar med värdepapper måste ha en LEI-kod.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

  • Du köper integrationen via Fortnox

  • Använder aktiveringslänken för att beställa LEI-kod

  • Du får koden skickad via e-post

Läs mer på Netlei AB's hemsida

Fördelar

  • Banbrytande lösning som syftar till att förenkla regelefterlevnad för företag i alla storlekar
  • Du erhåller och hanterar Legal Entity Identifiers (LEI)
  • u kan fokusera på det som verkligen betyder något - att driva ditt företag framåt

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.