Smart koppling: Next Project

Next Project icon

Next Project

3.7(3 st)
201-500 företag använder

Koppla Next projekt- och affärssystem mot Fortnox

Minska ditt företags administration genom att koppla ihop byggbranschens bästa projekt- och affärssystem med Fortnox.

  • Förenklad administration

  • Full kontroll på projekten

  • Ökad tillväxt

För stora, medelstora och små företag.

Ordning och reda ger en bättre lönsamhet!

Alla som arbetar i byggbranschen vet hur många bollar man måste klara av att hantera samtidigt. Att enkelt, snabbt och effektivt kunna sköta administrationen av sina projekt och arbetsorder är av avgörande betydelse för att nå lönsamhet i ett entreprenadföretag.

Den första versionen av dagens Next Project byggdes åt NCC-koncernen redan 1994. Under åren har vi samlat på oss 200 års gemensam branscherfarenhet, men också insett vikten av enkelhet.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Mellan Fortnox och Next Project återfinns ett tiotal standardiserade kopplingar. Vi ser till att projekt med tillhörande kunder, bokförda kostnader/intäkter, kontoplan, kundfakturor, mm, automatiskt skickas mellan systemen.

Den kompletta lösningen innebär att all dubbelregistrering försvinner och ger dig ett fullt ut mobilt affärssystem som du inte växer ur under överskådlig framtid.

Läs mer på NEXT One Technology's hemsida

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.