Smart koppling: Northmill Fortnox Dagsavslut

Northmill Fortnox Dagsavslut icon

Northmill Fortnox Dagsavslut

3.0(4 st)
201-500 företag använder

Enkelt och flexibelt kassasystem för dina behov

Northmill Flo ser till att ditt kassasystem blir det bästa hjälpmedlet. Här hanteras dina pengar och du skapar enkelt underlag för din redovisning. Northmill Flo finns för både iOS och Windows. Använd egen utrustning eller skaffa ett system från oss.

Northmill Fortnox Dagsavslut är en enkel koppling mellan Fortnox och din kassa som gör att du sparar tid och manuellt arbete. Integrationen bokför och hanterar varje dags försäljning i kassan helt automatiskt. Integrationen är helt webbaserad och du konfigurerar själv vilka konton som ska användas direkt i kassans kontoplan.

Stöd för kostnadsställe, projekt och resultatenhet finns för särredovisning av flera olika kassor.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

  • Spara tid med automatisk bokföring.

  • Ingen extra kostnad.

Läs mer på Northmill Flo AB's hemsida

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.