Smart koppling: Otisco Consolidation Connector

Otisco Consolidation Connector icon

Otisco Consolidation Connector

5.0(12 st)
101-200 företag använder

Skapar integration med ditt konsolideringssystem

Otisco blir en brygga mellan bokföringen och ditt koncernrapporteringssystem men även en plattform för kollaboration, spårbarhet och kvalitetssäkring av data inför laddning till din koncerns lösning för koncernredovisning/-rapportering.

Otisco hämtar data löpande från Fortnox och anpassar data till ett format som är redo direkt laddning till ditt koncernrapporteringssystem.

Otisco har extra anpassningar för koncernrapporteringssystemet AARO men Otisco kan användas för alla koncernrapporteringssystem.

Otisco integrationerna och plattform kan användas i kombination med vår Otisco for Excel add-in för konsolideringar i Excel.

Vi underlättar så att kunden kan jobba snabbt och iterativt i bokslutet. Otisco hjälper kunder ökar kvalitet i både bokföringen och i koncernrapporteringen. Otisco har lång erfarenhet med koncernbokslut.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Vi börjar alltid med en demo och kunder som vill prova på Otisco kan börja samma dag med åtkomst till ett koncernkonto och några av sina egna bolag, eller demobolag.

Efter en första uppsättning av ett Otisco konto för er koncern så kan ni själva lägga till bolag. Synkroniseringen börjar per automatik.

Boka en demo: https://booking.upsales.com/3f0b45fb6e45cff95b01b496efe1005e

Läs mer på Otisco AB's hemsida

Fördelar med Otisco

  • 20+ år erfarenhet inom koncernredovisning
  • Beprövad teknik som fungerar i koncernbokslut
  • Kontomappningar & Intercompany
  • Dimensioner
  • Premium kundtjänst och kundförståelse

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.