Smart koppling: Otisco Consolidation Connector

Otisco Consolidation Connector icon

Otisco Consolidation Connector

5 st

Skapar integration med ditt konsolideringssystem

Spara tid i din rapporteringsprocess, samtidigt som du eliminerar manuella misstag. Otisco Consolidation Connector är en effektiv laddningsprocess mellan Fortnox och ditt koncernrapporteringssystem. Du kan ladda, granska, korrigera och ladda om.

Otisco Consolidation Connector extraherar ditt företags data från Fortnox i ett format som är redo att laddas till ditt koncernrapporteringssystem eller Excel. Data kan nås med en SQLvy, CSV eller textfilsexport.

Om du har flera Fortnoxföretag kan de kombineras.

Appen är optimerad för koncernrapporteringssystemet AARO och dess tilläggsprodukter (Cash Forecast och Drill through). Data från Otisco Consolidation Connector kan användas i nästan alla koncernrapporteringssystem.

Till en extra kostnad kan verifikatdetaljer och likviditetsplaneringsdata inkluderas i Otisco Consolidation Connector.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Otisco Consolidation Connector extraherar utgående balanser för balanskonton och YTD-siffror för resultaträkningskonton.

Följande dimensioner är tillgängliga:

  • Företagskod

  • Period (år + månad)

  • Konto

  • Kostnadsställe

  • Projekt

  • Belopp

Läs mer på Otisco AB's hemsida

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.

Grafik som visar hur integrationer till Fortnox fungerar