HR & Personal

Smart koppling: MaxPA

MaxPA icon

MaxPA

MaxPA main image

MaxPA är ett lönesystem med integrerad schemamodul för bemanningsplanering, tidstämpling, projektrapportering med mera. Systemet är speciellt utformat för att vara lätt att använda.

About MaxPA

Appen används för att integrera löne- och schemasystemet MaxPA med bokförings- och fakturamodulen i Fortnox. I första hand för att exportera bokföring i samband med att man fastställer lönekörningar. Men även för att exportera fakturaunderlag från tidrapporteringen.

This is how the connection with Fortnox works

  • Bokföringsverifikationer skapas i lönesystemet och förs sedan över till bokföringsmodulen i Fortnox när man fastställer lönekörningen.

  • Kostnadsställen och projekt kan hämtas från Fortnox för tidrapportering.

  • Fakturor skapade från tidrapporteringen kan skickas till Fortnox.

Vad är integrationer?

Kraften av två system – som jobbar som ett

Att integrera ett externt system till ditt ekonomisystem ger ett sömlöst flöde. Hur? Jo, systemen skickar information – till exempel bokföringsunderlag och faktureringsunderlag – mellan varandra så att du slipper dubbelregistrering. Du sparar tid och minimerar risken för fel.

Kom igång med något av våra programpaket – då kan du koppla externa system till Fortnox och underlätta ditt företagande.