Lager

Smart koppling: Impulso Plug In

Impulso Plug In icon

Impulso Plug In

Impulso Plug In main image

Driv modern handel enklare och med minskad ekonomisk risk. Vi minskar dina fasta kostnader, effektiviserar din administration och ger dig full kontroll på flödet mellan dig och dina leverantörer.

Om Impulso Plug In

En komplett integration och butikslösning Impulso Plug In är ett smart, digitalt ekosystem för handel. Systemet driver en modern affärsmodell där du och dina leverantörer delar på den ekonomiska risken via en automatiserad kommissionshandel. Via vår unika lagermodul följer ni marknadens efterfrågan i realtid och kan tillsammans optimera varuutbud och lagerpåfyllnad. All administration, rapportering och bokföring hanteras automatiskt och kan följas på artikelnivå.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Så fungerar kopplingen med Fortnox Ekosystemet automatiserar den dagliga hanteringen av din försäljning, kunddata, lagerhantering, kommissionshandel, rapportering och bokföring. Du spar massor av tid och kan fokusera på att skapa en attraktiv handelsplats.

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.

Grafik som visar hur integrationer till Fortnox fungerar