Smart koppling: Qvalia

Qvalia icon

Qvalia

0.0(0 st)
0-25 företag använder

Peppol e-fakturering

Qvalia är den enklaste, effektivaste och mest utvecklarvänliga accesspunkten till Peppol-nätverket. Hantera alla affärsmeddelanden, automatisera processer och analysera dina transaktioner i realtid.

Genom att integrera Qvalia med ditt Fortnox-konto kan din e-fakturering i Peppol-nätverket registreras och bokföras i Fortnox helt automatiskt. E-Fakturorna behöver skapas i Qvalias Portal, eller laddas upp till Qvalia via Integration.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

  • Kundfakturor i Peppol BIS Billing som distribueras med Qvalia registreras som skickade kundfakturor i Fortnox

  • Välj om e-fakturan ska bokföras på ett standardkonto

  • Produkt-ID används som identifierare och måste matcha

  • Du behöver konto hos både Qvalia och Fortnox

Läs mer på Qvalia Group AB's hemsida

Funktioner

  • Kundfakturor i Peppol BIS Billing registreras i Fortnox
  • Kundfakturorna kan bokföras automatisk
  • Stöd för batch-uppladdning
  • Enkel uppgradering till fler funktioner
  • Välj API och SFTP-filöverföring

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.