Smart koppling: Rillion AP Automation

Rillion AP Automation icon

Rillion AP Automation

0.0(0 st)
51-100 företag använder

Rillion sömlös integration med standard-API

Rillion nyttjar både standard Fortnox-API och standard Rillion-plattforms-API:er för att erbjuda en färdig standardiserad integration som är snabb att implementera och sömlös

o Rillion nyttjar sin 25 åriga erfarenhet av marknaden för AP Automation för att ge kunder möjlighet att automatisera hanteringen av leverantörsfakturor i en lättanvänd molnlösning. Detta inkluderar automatisk skanning och tolkning av fakturor oavsett om de är i pappers-, pdf- eller e-fakturaformat, automatiserade arbetsflöden, påminnelser för arbetsflödeshantering, full synlighet och historik över leverantörsfakturor inklusive åtgärder som vidtagits för fakturorna, samt en kraftfull rapporteringslösning för att möjliggöra noggranna beslut i realtid.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Rillion Prime importerar leverantörer, konton, kostnadsställen, projekt, valutor och andra dimensioner och grunddata från Fortnox som krävs för att framgångsrikt boka en faktura i Fortnox.

Fakturor ankomstbokas preliminärt och skickas till Fortnox. Därefter definitivbokas de slutgiltigt efter godkännanden i Rillion och skickas till Fortnox.

All fakturadata överförs från Rillion till Fortnox. Information rörande betalningsdatum returneras från Fortnox till Rillion för att möjliggöra för Rillion-användare att söka och se hela fakturatransaktionen från början till slut på ett ställe.

Läs mer på Rillion AB's hemsida

Rillion AP Automation är ett kraftfullt online-arbetsflödessystem med sömlös integration med Fortnox

  • 100% Online molnlösning med enkel prenumerationsprissättning
  • Datafångst
  • Automatiserade attestflöden
  • Fakturaarkiv och underhåll

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.