Smart koppling: Rekyl - LevScan

Rekyl - LevScan icon

Rekyl - LevScan

0.0(0 st)
0-25 företag använder

Rekyl … Du får tid över till annat

Fakturorna skannas in av er som kund. REKYL hittar automatiskt leverantör, fakturadatum, förfallodatum, OCR-nummer, totalbelopp och moms etc.

REKYL har ett smidigt webbgränssnitt där man sedan snabbt och enkelt kan söka, visa och skriva ut fakturor.

Fakturorna skannas in av er som kund eller via en scanningscentral, teckentolkas och analyseras. REKYL hittar automatiskt leverantör, fakturadatum, förfallodatum, OCR-nummer, totalbelopp och moms etc. REKYL har ett smidigt webbgränssnitt där man sedan snabbt och enkelt kan söka, visa och skriva ut fakturor.

REKYL ger automatiskt förslag på lämpliga attestanter och konteringar för fakturan. Attestanterna får e-postmeddelanden om att de har fakturor att attestera och attesterar eller underkänner fakturorna med ett klick i REKYL. Då fakturorna attesterats skickas de vidare för definitivbokning.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

REKYL fungerar sömlöst med Fortnox via API. All data gällande kunder, order, artiklar och annan viktig information synkroniseras automatiskt i bakgrunden för att minimera all form av dubbelarbete. All bokföring, fakturering och lönehantering sker som vanligt i Fortnox. Du får helt enkelt tid över till annat.

Läs mer på Schotte Systems AB's hemsida

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.