Smart koppling: Kundreskontra via e-post

Kundreskontra via e-post icon

Kundreskontra via e-post

0.0(0 st)
0-25 företag använder

Kundreskontralista via e-post

Den här integrationen hämtar en aktuell kundreskontralista och skickar ut en lista på samtliga obetalda och förfallna fakturor vid förbestämda tider.

Kundreskontralistan är en rapportfunktion som finns inbyggd i Fortnox och används för att se vilka fakturor som är betalda. Den här integrationen tar fram en sådan rapport med automatik och fokuserar på de obetalda och förfallna fakturorna.

Exempelvis skulle du kunna skicka ut en lista på alla förfallna fakturor till kundtjänst eller till ledningsgruppen så att alla har koll på vilka kunder som inte har betalt sina fakturor.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Den här integrationen hämtar aktuell kundreskontra och levererar detta till en eller flera e-postadresser.

  • Standardfälten i listan kan kompletteras med valfritt fält på en faktura, exempelvis "Extern referens", "Ordernummer" eller "Kostnadsställe".

  • Välj om du vill ha samtliga obetalda fakturor eller enbart förfallna. Som standard skickar skickar vi samtliga obetalda.

  • Välj när och hur ofta du vill ha listan, som standard skickas den varje måndag kl 08.00

Läs mer på Standout AB's hemsida

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.