E-handel

Smart koppling: Starweb E-handel 2.0

Starweb E-handel 2.0 icon

Starweb E-handel 2.0

Starweb E-handel 2.0 main image

Starweb är en fullmatad e-handelsplattform för växande e-handlare. Hos oss coachar och utbildar vi dig så att du växer snabbare. Välkommen till en en one-stop-shop för e-handel.

Om Starweb E-handel 2.0

Integrationen mellan Fortnox och Starwebs e-handelsplattform är kostnadsfri!

Med Starwebs automatiska orderflöden fungerar flödena sömlöst och order från e-handeln skjuts i realtid in i Fortnox där den hanteras. Orderjusteringar i Starweb, eller i Fortnox uppdateras likaså sömlöst mellan systemen.

Se gärna filmen: https://www.youtube.com/watch?v=-uPd0wgpoLo

Så fungerar kopplingen med Fortnox

I direktintegrationen till Fortnox bestämmer man själv om Fortnox eller Starweb ska vara styrande för en optimal hantering av produkter och order. Webborder överförs alltid till Fortnox som order eller faktura.

Några features:

  • Direktintegration: Starweb & Fortnox

  • Automatiska orderflöden, minimal administration

  • Stöd för flera prislistor (VIP-kunder, B2B)

  • Möjlighet till valfritt kassasystem som är kopplat till Fortnox

Ingår i alla paket

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i alla våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.

Grafik som visar hur integrationer till Fortnox fungerar