Smart koppling: Avtalsbevakning

Avtalsbevakning icon

Avtalsbevakning

4.5(2 st)
0-25 företag använder

Automatisera avtalshanteringen och spara pengar

Spara tid och pengar med elektroniskt avtalshanteringssystem. Samla alla avtal och dokument på ett ställe. Låt tjänsten automatiskt sköta bevakningen av förfallodatum så att du inte missar några uppsägningar och sparar pengar!

  • Struktur och ordning genom snabb sökning och sorterbara listor. Det går snabbt att lära sig. Du lägger in ett avtal på under en minut.

  • Flexibel dokumenthantering. Lagra säkert i systemet eller länka till externt lagringssystem.

  • Avtalsmallar. Skapa dokument från avtalsmallar.

  • Automatisk bevakning. Lägg in startdatum, avtalsperiod och förfallodagar så håller systemet reda på när avtalet behöver sägas upp eller omförhandlas.

  • Ge behörighet endast till de avtal och funktioner som varje person ska ha tillgång till. Lägg upp läsanvändare som bara kan se information.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

  • Synkronisera kunder

  • Synkronisera leverantörer

  • Se kunders och leverantörers fakturor

  • Skapa enstaka fakturor utifrån ett avtal i Avtalsbevakning

  • Skapa automatiskt återkommande fakturering. Låt Avtalsbevakning bevaka och skapa fakturor i Fortnox med valt intervall.

Läs mer på True Fiction Production AB's hemsida

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.