E-handel

Smart koppling: PayPal Plus - AutomatiseraMera

PayPal Plus - AutomatiseraMera icon

PayPal Plus - AutomatiseraMera

PayPal Plus - AutomatiseraMera main image

En smidig lösning gentemot PayPal som automatiskt bokför försäljningen i Fortnox, återrapporterar all inbetalning från PayPal samt redovisar för PayPals avgifter. Integrationen är skapad för att automatisera den löpande bokföringen.

About PayPal Plus - AutomatiseraMera

Kopplingen skannar dagligen av bolagets PayPal konto och synkar över försäljningsuppgifterna till Fortnox. Integrationen kommer att bokföra samtliga händelser från ditt PayPal konto, inklusive PayPals transaktionsavgifter.

Efter installation bokför kopplingen automatiskt transaktioner löpande.

  • Notera att kopplingen interagerar med Fortnox Fakturamodul och förutsätter att bolaget tillämpar Fakturametoden.

This is how the connection with Fortnox works

Funktioner:

  • Skapar kunder i Fortnox

  • Skapar kundfakturor i Fortnox

  • Betalmarkerar kundfakturor i Fortnox samt redovisar för Paypals transaktionsavgift

  • Stöd för alla valutor

  • Stöd för krediter/återbetalningar