E-handel

Smart koppling: Stripe Plus - AutomatiseraMera

Stripe Plus - AutomatiseraMera icon

Stripe Plus - AutomatiseraMera

Stripe Plus - AutomatiseraMera main image

Med en enkel engånsinstallation av Stripe Plus kopplingen kommer transaktioner från Stripe att synkas över till Fortnox dagligen helt automatiskt.

About Stripe Plus - AutomatiseraMera

Stripe Plus integrationen är skapad för att automatisera den löpande bokföringen och spara på tid och personalresurser.

Kopplingen skannar dagligen av bolagets Stripe konto och synkar över försäljningsuppgifterna till Fortnox. I Fortnox skapas kunden, fakturan och fakturabetalningen som bokförs på valfritt balanskonto, t.ex 1528. Ett verifikat i valfri verifikationsserie skapas därefter som lyfter bankinbetalningen från 1528 till t.ex. 1930.

Det krävs enbart en engångsinstallation, därefter kommer kopplingen automatiskt att bokföra transaktioner löpande.

This is how the connection with Fortnox works

Funktioner:

  • Skapar kunden i Fortnox

  • Skapar order/kundfaktura i Fortnox

  • Matchar inbetalning med kundfaktura i Fortnox och betalmarkerar den

  • Redovisar för Stripes transaktionsavgift

  • Stöd för alla valutor

  • Stöd för krediter/återbetalningar